DesignEx Logo

პრომო-საიტის შექმნა

ძირითადად ეს ვარიანტი კეთდება თქვენი კომპანიის ინტერნეტში წარსადგენად, ახალი მომწოდებლების, პარტნიორებისა თუ სპონსორების მოსაზიდად, თქვენს კომპანიაში არსებულ ვაკანსიებზე ახალი პერსონალის დასასაქმებლად და სხვ.